Kempování v temném lese: Příběh o neznámých hrozbách

Bylo to krásné léto a skupina přátel se rozhodla strávit víkend kempováním v lese. Vyrazili brzy ráno a po dlouhé procházce se dostali do hlubokého lesa, kde se rozhodli rozdělat tábor. Postavili obytný přívěs, rozdělali oheň a připravili si večeři.

Večer se rychle přehoupl v noc a les byl zaplaven temnotou. Když se začali chystat ke spánku, začali si všímat podivného šustění okolo přívěsu. Připadalo jim, že někdo nebo něco se pohybuje v okolním lese.

Nebyli si jistí, co to může být, ale rozhodli se, že to jenom větve šustí. Postupně usínali, ale pak se v noci probudili na podivný zvuk, který zněl jako škrábání po stěnách přívěsu. Byli vyděšení a snažili se zjistit, co se děje.

Když se podívali ven, uviděli v temnotě postavu s nožem v ruce, jak se škrábe po stěně. Zpočátku se zdálo, že se jen pokouší dostat někam nahoru, ale když se postava začala přibližovat k oknu, začali mít obavy.

„Co to sakra je?“ zeptal se John a okamžitě se rozběhl k dveřím, aby je zamkl.

„Možná jen nějaký šílenec,“ odpověděla Mary s nervózním smíchem. „Ale vážně, neměli bychom zůstávat tady.“

V tom okamžiku se ozval zvuk rozbitého skla. Mary vykřikla a John se snažil najít něco, co by mohl použít jako zbraň. Postava se teď nacházela v místnosti a zdálo se, že se k nim pomalu přibližuje.

„Co chceš?“ zvolal John a snažil se udržet klid.

Postava se na ně neodpovídala, ale místo toho pokračovala v pomalém kroku směrem k nim. Mary se začala plížit ke dveřím, ale postava si jí všimla a rychle se otočila.

V tom okamžiku zazněl výstřel a postava se zhroutila na zem. John se otřásl a podíval se na Mary, která držela pistoli v ruce.

„To jsi ty?“ zeptal se s úlevou.

Mary jen přikývla a pomohla mu odstranit trosky, které postava nechala za sebou. Když se podívali ven, zjistili, že naštěstí už nikdo další v okolí nebyl.

„Musíme jít pryč,“ řekla Mary a popadla Johna za ruku. „Teď už víme, že tady nejsme v bezpečí.“