Čí portréty zanechala v džungli neznámá civilizace?

Olmek King (také známý jako Olmec Giant) je obří kamenná hlava, která byla objevena v mexickém státě Veracruz v roce 1862. Jedná se o jednu z největších a nejstarších kamenných soch v Mesoamerice, datovanou do období mezi lety 1200 př. n. l. a 400 př. n. l.

Původ a identita jejího tvůrce jsou neznámé, stejně jako původci a účelu sochy. Nicméně se předpokládá, že Olmek King reprezentuje nějakou důležitou osobnost Olmekské kultury, která se rozvíjela v oblasti jižního Mexika v období předkolumbovského období.

Olmekská kultura se vyznačovala vynikajícím uměním, sochařstvím a architekturou. Olmek King je nejvýznamnějším artefaktem této kultury a jeho významná historická hodnota si vysloužila zařazení na seznam Světového dědictví UNESCO v roce 1998.

Olmec King

Olmékové jsou považováni za jednu z nejstarších prekolumbovských civilizací v Mesoamerice. Žili v období od 1400 př. n. l. do 400 př. n. l. a jejich vliv se projevil na mnoha dalších civilizacích v této oblasti, jako jsou Maya nebo Zapotékové.

Mezi pozůstatky olmécké kultury patří například kamenné hlavy a sochy, z nichž mnohé zobrazují lidské tváře s charakteristickými rysy, jako jsou velké rty, nos a uši. Některé z těchto soch byly nalezeny v džungli, což naznačuje, že olmécká kultura měla v této oblasti významný vliv.

Nicméně, zda se jedná o portréty konkrétních osobností, nebo jen o umělecká díla s abstraktními rysy, zůstává nejasné a předmětem diskuzí mezi odborníky.